Tablice informacyjne

Tablica informacyjna to zazwyczaj pierwszy element oznakowania komunikacyjnego, z którym ma styczność Klient. Jasny, czytelny sposób prezentacji treści jest najważniejszym założeniem jakie musi zostać spełnione.
Dobór odpowiednich materiałów oraz możliwość wymiany poszczególnych elementów pozwala nam stworzyć funkcjonalny i estetyczny produkt.

Realizacje